“ZULIT” PPHU Roman Jopek - O FIRMIE

Firma „ZULIT” PPHU Roman Jopek powstała 8 stycznia 1990 roku. Początkowo specjalizowała się ona w usługach leśnych. W katalogu usług znajdowało się kompleksowe działania od nasadzeń przez usługi związane z zagospodarowaniem i hodowlą lasu do pozyskania surowca.

W latach 1992-1993 w wyniku pożarów, które pochłonęły lasy w woj. kujawsko – pomorskim  powstała potrzeba podjęcia działań związanych z zalesianiem na większym obszarze. W związku z czym zakupiono autobusy do przewozów pracowniczych. By je wykorzystać po wykonanych zalesieniach firma zajęła się transportem osobowym najpierw krajowym, z czasem także międzynarodowym.

Od roku 1995 działa tartak i stolarnia. Natomiast w roku 1997 działalność poszerzona została o usługi polegające  na wycince i pielęgnacji  przydrożnych drzew systemem alpinistycznym. W 2003 roku do wachlarza usług weszła uprawa i sprzedaż wierzby energetycznej oraz sprzedaż zrębki opałowej. Od 2008 roku jest ona producentem palet i skrzyniopalet. Firma od 2013 roku dysponuje własną żwirownią.

Dziś jest to wielobranżowy zakład pracy oferujący m.in.:  usługi tartaczne, tarcice mokrą, tarcice stolarską, więźby dachowe, zrębki opałowe, trociny, drewno opałowe, żwir, kruszywo betonowe, wycinkę i prześwietlenia drzew w tym systemem alpinistycznym, likwidację sadów, budowę pomostów, wyroby stolarskie na zamówienie.

Firma od początku swojego istnienia zatrudnia osoby niepełnosprawne bez względu na stopień niepełnosprawności. „ZULIT” PPHU Roman Jopek nie stwarza barier utrudniających lub uniemożliwiających zatrudnienie, a indywidualne podejście i udzielone wsparcie osobom niepełnosprawnych zwiększa ich wiarę we własne możliwości i sprzyja dalszemu rozwojowi zawodowemu. Pomaga na nowo odnaleźć się na rynku pracy, a nawet w rozwoju własnej działalności.

Do największych sukcesów firmy należy otrzymana za wybitny wkład w rozwój gospodarczy i  społeczny oraz promocję powiatu polskiego w 2006 roku statuetka oraz tytuł Honorowego Lidera Sukcesu. Dyplom za modernizację obiektu Wieży Ciśnień w Łobżenicy w konkursie „Modernizacja Roku 2013”. W roku 2017 po raz kolejny doceniono firmę przyznając jej statuetkę oraz tytuł tym razem Kryształowego Lidera Sukcesu w powiecie pilskim.

Zaangażowanie „ZULIT” PPHU Roman Jopek w działalność społeczną i charytatywną, oprócz licznych podziękowań i dyplomów zaowocowało przyznaniem przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warsztat Terapii Zajęciowej koło w Pile nagrody „Orderu Wielkiego Serca”. W roku 2006 za kultywowanie tradycji Szopki Bożonarodzeniowej firma otrzymała płaskorzeźbę „Anioła Stróża Zawodowca” od Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Łobżenicy, posążek w konkursie „Łobżenickie Dziki 2010” w kat. Przyjaciel Łobżenicy, a także statuetkę „Pomocna Dłoń” za wielokrotnie udzielone wsparcie i pomoc dla Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy. Ponadto figurkę w podziękowaniu za życzliwość i pomoc okazaną od Szkoły Podstawowej w Łobżenicy oraz darzony wielkim sentymentem list napisany metodą Braillea.